Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 22. októbra 2018 o zaradenie ich návrhu zákona do návrhu programu nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom od 27. novembra 2018.)

Predkladateľ Baláž, Radovan
Číslo schôdze 0
Volebné obdobie 7
Dátum podania 06. 12. 2018


Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Bastrnák, Tibor
 • Baláž, Radovan
 • Hrnko, Anton
 • Smolíková, Eva
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Farkašovský, Karol
 • Soboňa, Juraj
 • Kmec, Stanislav
 • Tittel, Dušan
 • Paška, Jaroslav
 • Jančula, Tibor
 • Sárközy, Irén
 • Vavrek, Štefan
 • Balódi, Ladislav
 • Pamula, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1099 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1099 Radovan Baláž II (83 KB)