Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom z 10. septembra 2018 o presun svojho návrhu zákona na rokovanie októbrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.) (Navrhovatelia požiadali listom zo 17. októbra 2018 o presun svojho návrhu zákona na rokovanie novembrovej 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.)

Predkladateľ Budaj, Ján
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 03. 12. 2018 18:29


Podpísaní poslanci
 • Budaj, Ján
 • Baránik, Alojz
 • Červeňáková, Elena
 • Dostál, Ondrej
 • Dubačová, Viera
 • Milanová, Natália
 • Suchánek, Alan
 • Pavelka, Radoslav
 • Zimenová, Zuzana
 • Laurenčík, Milan
 • Fecko, Martin
 • Galko, Ľubomír
 • Heger, Eduard
 • Krajčí, Marek
 • Sopko, Miroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1032 Ján Budaj II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1032 Ján Budaj II (67 KB)