Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Gaborčáková, Soňa
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 29. 11. 2018

Ďalší predkladatelia
 • Verešová, Anna

Podpísaní poslanci
 • Sopko, Miroslav
 • Suchánek, Alan
 • Verešová, Anna
 • Shahzad, Silvia
 • Pčolinský, Peter
 • Gaborčáková, Soňa
 • Heger, Eduard
 • Krajčí, Marek
 • Lukáč, Jozef
 • Fecko, Martin
 • Marosz, Ján
 • Milanová, Natália
 • Budaj, Ján
 • Červeňáková, Elena
 • Krištúfková, Petra

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1160 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1160 Soňa Gaborčáková II (126 KB)