Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti

Predkladateľ Kotleba, Marian
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 27. 11. 2018

Ďalší predkladatelia
  • Schlosár, Rastislav
  • Uhrík, Milan

Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    7 1125 Marian Kotleba II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1125 Marian Kotleba II (41 KB)