Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Ďurovčík, Emil
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 27. 11. 2018

Ďalší predkladatelia
 • Baláž, Radovan
 • Sárközy, Irén

Podpísaní poslanci
 • Ďurovčík, Emil
 • Baláž, Radovan
 • Sárközy, Irén
 • Vörös, Péter
 • Tittel, Dušan
 • Kamenický, Ladislav
 • Jančula, Tibor
 • Soboňa, Juraj
 • Antošová, Eva
 • Adamčík, Eduard
 • Baláž, Vladimír
 • Senko, Ján
 • Matejička, Vladimír
 • Kondrót, Maroš
 • Panáček, Milan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1136 Emil Ďurovčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1136 Emil Ďurovčík II (129 KB)