Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Baláž, Radovan
Číslo schôdze 38
Volebné obdobie 7
Dátum podania 27. 11. 2018


Podpísaní poslanci
 • Baláž, Radovan
 • Adamčík, Eduard
 • Ďurovčík, Emil
 • Kamenický, Ladislav
 • Federič, Igor
 • Baška, Jaroslav
 • Sárközy, Irén
 • Kmec, Stanislav
 • Tittel, Dušan
 • Smolíková, Eva
 • Pamula, Peter
 • Zelník, Štefan
 • Soboňa, Juraj
 • Hrnko, Anton
 • Farkašovský, Karol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1132 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1132 Radovan Baláž II (110 KB)