Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Jany VAĽOVEJ a Magdalény KUClAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Tomáš, Erik
Číslo schôdze 34
Volebné obdobie 7
Dátum podania 13. 09. 2018 17:49

Ďalší predkladatelia
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Podmanický, Ján
 • Vážny, Ľubomír
 • Vaľová, Jana

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Bublavý, Dušan
 • Baška, Jaroslav
 • Tomáš, Erik
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Kubánek, Stanislav
 • Valocký, Jozef
 • Chudík, Peter
 • Glenda, Tibor
 • Vážny, Ľubomír
 • Vaľová, Jana
 • Podmanický, Ján
 • Goga, Pavol
 • Blanár, Juraj

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1028 Erik Tomáš II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1028 Erik Tomáš II (75 KB)