Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny BAŠISTOVEJ, Jany VAĽOVEJ a Magdalény KUClAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Ďuriš Nicholsonová, Lucia
Číslo schôdze 34
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 09. 2018

Ďalší predkladatelia
 • Blahová, Natália
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Kiššová, Jana
 • Zimenová, Zuzana

Podpísaní poslanci
 • Blahová, Natália
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Kiššová, Jana
 • Zimenová, Zuzana
 • Zemanová, Anna
 • Rajtár, Jozef
 • Galko, Ľubomír
 • Gröhling, Branislav
 • Kaščáková, Renáta
 • Ivan, Miroslav
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Galek, Karol
 • Sloboda, Vladimír
 • Dostál, Ondrej
 • Baránik, Alojz

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1028 Lucia Ďuriš Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1028 Lucia Ďuriš Nicholsonová II (85 KB)