Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Predkladateľ Goga, Pavol
Číslo schôdze 33
Volebné obdobie 7
Dátum podania 14. 06. 2018 16:31


Podpísaní poslanci
 • Baláž, Vladimír
 • Bagačka, Michal
 • Burian, Jozef
 • Bublavý, Dušan
 • Faič, Vladimír
 • Glenda, Tibor
 • Goga, Pavol
 • Želiezka, Ľubomír
 • Buček, Jozef
 • Andreánsky, Ladislav
 • Muňko, Dušan
 • Senko, Ján
 • Šuca, Peter
 • Galis, Dušan
 • Petrák, Ľubomír
 • Ježík, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0950 Pavol Goga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0950 Pavol Goga II (81 KB)