Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Predkladateľ Červeňáková, Elena
Číslo schôdze 33
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 06. 2018

Ďalší predkladatelia
 • Gaborčáková, Soňa
 • Krajčí, Marek

Podpísaní poslanci
 • Červeňáková, Elena
 • Gaborčáková, Soňa
 • Krajčí, Marek
 • Fecko, Martin
 • Heger, Eduard
 • Verešová, Anna
 • Sopko, Miroslav
 • Shahzad, Silvia
 • Marosz, Ján
 • Matovič, Igor
 • Remišová, Veronika
 • Milanová, Natália
 • Grendel, Gábor
 • Budaj, Ján
 • Suchánek, Alan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0952 Elena Červeňáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0952 Elena Červeňáková II (147 KB)