Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 33
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 06. 2018 17:16


Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Vaľová, Jana
 • Tomáš, Erik
 • Senko, Ján
 • Ďurovčík, Emil
 • Náhlik, Peter
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Smolíková, Eva
 • Pamula, Peter
 • Farkašovský, Karol
 • Kmec, Stanislav
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Gaborčáková, Soňa
 • Paška, Jaroslav
 • Shahzad, Silvia
 • Verešová, Anna

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0946 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0946 Alena Bašistová II (87 KB)