Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Zemanová, Anna
Číslo schôdze 31
Volebné obdobie 7
Dátum podania 23. 05. 2018 18:25

Ďalší predkladatelia
  • Bittó Cigániková, Jana
  • Pavelka, Radoslav

Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    7 0866 Anna Zemanová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0866 Anna Zemanová2 II (101 KB)