Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Gál, Gábor
Číslo schôdze 28
Volebné obdobie 7
Dátum podania 14. 03. 2018 17:11

Ďalší predkladatelia
 • Antal, Peter
 • Bernaťák, Tibor

Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Gál, Gábor
 • Jakab, Elemér
 • Sárközy, Irén
 • Vörös, Péter
 • Bernaťák, Tibor
 • Hrnčiar, Andrej
 • Kresák, Peter
 • Bastrnák, Tibor
 • Cséfalvayová, Katarína
 • Šebej, František
 • Antošová, Eva
 • Adamčík, Eduard
 • Fedor, Martin
 • Janckulík, Igor

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0748 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0748 Gábor Gál II (102 KB)