Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 01. 02. 2018 19:00

Ďalší predkladatelia
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Vaľová, Jana

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Kmec, Stanislav
 • Jančula, Tibor
 • Vaľová, Jana
 • Bernaťák, Tibor
 • Baláž, Vladimír
 • Pamula, Peter
 • Smolíková, Eva
 • Farkašovský, Karol
 • Antošová, Eva
 • Baška, Jaroslav
 • Blanár, Juraj
 • Panáček, Milan
 • Fedor, Martin
 • Goga, Pavol
 • Janckulík, Igor
 • Pfundtner, Edita
 • Sárközy, Irén

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0761 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Alena Bašistová II (152 KB)