Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Gaborčáková, Soňa
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 01. 02. 2018 19:00

Ďalší predkladatelia
 • Verešová, Anna
 • Remišová, Veronika
 • Červeňáková, Elena

Podpísaní poslanci
 • Gaborčáková, Soňa
 • Marosz, Ján
 • Remišová, Veronika
 • Verešová, Anna
 • Vašečka, Richard
 • Sopko, Miroslav
 • Červeňáková, Elena
 • Heger, Eduard
 • Lukáč, Jozef
 • Suchánek, Alan
 • Fecko, Martin
 • Budaj, Ján
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Milanová, Natália
 • Poliačik, Martin

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0761 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Soňa Gaborčáková II (61 KB)