Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Blahová, Natália
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 31. 01. 2018

Ďalší predkladatelia
 • Dostál, Ondrej

Podpísaní poslanci
 • Baránik, Alojz
 • Blahová, Natália
 • Dostál, Ondrej
 • Galek, Karol
 • Gröhling, Branislav
 • Ivan, Miroslav
 • Jurzyca, Eugen
 • Kaščáková, Renáta
 • Laurenčík, Milan
 • Zemanová, Anna
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Galko, Ľubomír
 • Klus, Martin
 • Kiššová, Jana
 • Osuský, Peter
 • Sloboda, Vladimír

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0761 Natália Blahová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0761 Natália Blahová1 II (106 KB)