Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Antal, Peter
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 30. 01. 2018 18:34

Ďalší predkladatelia
 • Gál, Gábor
 • Jakab, Elemér
 • Kresák, Peter

Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Gál, Gábor
 • Jakab, Elemér
 • Kresák, Peter
 • Hrnčiar, Andrej
 • Sárközy, Irén
 • Šebej, František
 • Pfundtner, Edita
 • Fedor, Martin
 • Bugár, Béla
 • Bastrnák, Tibor
 • Janckulík, Igor
 • Cséfalvayová, Katarína
 • Vörös, Péter
 • Fecko, Martin

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0755 Peter Antal2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0755 Peter Antal2 II (58 KB)