Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Dubačová, Viera
Číslo schôdze 23
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 12. 2017


Podpísaní poslanci
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Dostál, Ondrej
 • Galek, Karol
 • Osuský, Peter
 • Blahová, Natália
 • Jurzyca, Eugen
 • Ivan, Miroslav
 • Kaščáková, Renáta
 • Laurenčík, Milan
 • Dubačová, Viera
 • Zimenová, Zuzana
 • Lukáč, Jozef
 • Marosz, Ján
 • Gaborčáková, Soňa
 • Suchánek, Alan
 • Krajčí, Marek
 • Heger, Eduard

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0712 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0712 Ondrej Dostál II (73 KB)