Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Baláž, Radovan
Číslo schôdze 23
Volebné obdobie 7
Dátum podania 06. 12. 2017 11:43


Podpísaní poslanci
 • Baláž, Radovan
 • Náhlik, Peter
 • Pamula, Peter
 • Kamenický, Ladislav
 • Kondrót, Maroš
 • Bernaťák, Tibor
 • Farkašovský, Karol
 • Kmec, Stanislav
 • Tittel, Dušan
 • Antošová, Eva
 • Smolíková, Eva
 • Paška, Jaroslav
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Jančula, Tibor
 • Ridoško, Jaroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0651 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0651 Radovan Baláž II (61 KB)