Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 23
Volebné obdobie 7
Dátum podania 28. 11. 2017 18:00

Ďalší predkladatelia
 • Burian, Jozef
 • Tomáš, Erik
 • Vážny, Ľubomír
 • Vaľová, Jana
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Gaborčáková, Soňa
 • Krištúfková, Petra
 • Petrík, Simona

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Gaborčáková, Soňa
 • Tomáš, Erik
 • Vážny, Ľubomír
 • Vaľová, Jana
 • Petrík, Simona
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Krištúfková, Petra
 • Pčolinská, Adriana
 • Štarchoň, Peter
 • Sopko, Miroslav
 • Muňko, Dušan
 • Galis, Dušan
 • Bernaťák, Tibor
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Kéry, Marián
 • Jurinová, Erika
 • Zimenová, Zuzana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Alena Bašistová1 - opakované II. čítanie (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová1 - opakované II. čítanie (78 KB)