Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 23
Volebné obdobie 7
Dátum podania 28. 11. 2017 18:00

Ďalší predkladatelia
 • Burian, Jozef
 • Tomáš, Erik
 • Vážny, Ľubomír
 • Vaľová, Jana
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Krištúfková, Petra
 • Gaborčáková, Soňa
 • Petrík, Simona
 • Bittó Cigániková, Jana

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Gaborčáková, Soňa
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Kéry, Marián
 • Krištúfková, Petra
 • Krajkovič, Mikuláš
 • Vaľová, Jana
 • Tomáš, Erik
 • Petrík, Simona
 • Poliačik, Martin
 • Sloboda, Vladimír
 • Zemanová, Anna
 • Žarnay, Oto
 • Vážny, Ľubomír
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Blahová, Natália
 • Dostál, Ondrej
 • Osuský, Peter
 • Laurenčík, Milan
 • Kaščáková, Renáta
 • Ivan, Miroslav
 • Jurzyca, Eugen
 • Baránik, Alojz
 • Beblavý, Miroslav
 • Macháčková, Katarína

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Alena Bašistová2 - opakované II. čítanie (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová2 - opakované II. čítanie (94 KB)