Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 17. 10. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Antal, Peter
 • Vaľová, Jana
 • Tomáš, Erik
 • Sárközy, Irén

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Bugár, Béla
 • Sárközy, Irén
 • Vörös, Péter
 • Bastrnák, Tibor
 • Adamčík, Eduard
 • Bernaťák, Tibor
 • Antošová, Eva
 • Baláž, Radovan
 • Antal, Peter
 • Gál, Gábor
 • Kresák, Peter
 • Nemky, Martin
 • Pfundtner, Edita
 • Číž, Miroslav
 • Tomáš, Erik
 • Vaľová, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Alena Bašistová4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová4 II (101 KB)