Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 17. 10. 2017 19:10

Ďalší predkladatelia
 • Burian, Jozef
 • Tomáš, Erik
 • Podmanický, Ján
 • Vaľová, Jana
 • Vážny, Ľubomír
 • Kuciaňová, Magdaléna

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Hrnko, Anton
 • Jančula, Tibor
 • Farkašovský, Karol
 • Bernaťák, Tibor
 • Baláž, Radovan
 • Pamula, Peter
 • Kmec, Stanislav
 • Ridoško, Jaroslav
 • Smolíková, Eva
 • Puci, Róbert
 • Raši, Richard
 • Vaľová, Jana
 • Vážny, Ľubomír
 • Tomáš, Erik
 • Podmanický, Ján
 • Pfundtner, Edita
 • Sárközy, Irén
 • Burian, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0664 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0664 Alena Bašistová II (66 KB)