Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 17. 10. 2017 18:47

Ďalší predkladatelia
 • Bugár, Béla
 • Jakab, Elemér
 • Pfundtner, Edita

Podpísaní poslanci
 • Sárközy, Irén
 • Pfundtner, Edita
 • Tittel, Dušan
 • Kresák, Peter
 • Mojš, Milan
 • Bernaťák, Tibor
 • Bugár, Béla
 • Kvorka, Ján
 • Muňko, Dušan
 • Goga, Pavol
 • Jančula, Tibor
 • Hambálek, Augustín
 • Želiezka, Ľubomír
 • Krajkovič, Mikuláš
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Farkašovský, Karol
 • Janckulík, Igor
 • Antal, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0664 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0664 Irén Sárközy II (131 KB)