Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 13. 10. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Burian, Jozef
 • Podmanický, Ján
 • Tomáš, Erik
 • Vážny, Ľubomír
 • Vaľová, Jana
 • Kuciaňová, Magdaléna

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Tomáš, Erik
 • Vaľová, Jana
 • Sárközy, Irén
 • Pfundtner, Edita
 • Laššáková, Jana
 • Fedor, Martin
 • Šuca, Peter
 • Kvorka, Ján
 • Bublavý, Dušan
 • Tittel, Dušan
 • Podmanický, Ján
 • Vážny, Ľubomír
 • Burian, Jozef
 • Číž, Miroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Alena Bašistová3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová3 II (109 KB)