Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 13. 10. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Kuciaňová, Magdaléna

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Sárközy, Irén
 • Bastrnák, Tibor
 • Bugár, Béla
 • Vörös, Péter
 • Jakab, Elemér
 • Adamčík, Eduard
 • Antal, Peter
 • Bernaťák, Tibor
 • Antošová, Eva
 • Kresák, Peter
 • Gál, Gábor
 • Baláž, Radovan
 • Burian, Jozef
 • Číž, Miroslav
 • Pfundtner, Edita

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Irén Sárközy II (124 KB)