Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 10. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Pfundtner, Edita
 • Vaľová, Jana

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Jančula, Tibor
 • Hrnko, Anton
 • Farkašovský, Karol
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Pamula, Peter
 • Kmec, Stanislav
 • Ridoško, Jaroslav
 • Smolíková, Eva
 • Puci, Róbert
 • Raši, Richard
 • Pfundtner, Edita
 • Vaľová, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Alena Bašistová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová1 II (78 KB)