Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Gaborčáková, Soňa
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 11. 10. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Jurinová, Erika

Podpísaní poslanci
 • Gaborčáková, Soňa
 • Jurinová, Erika
 • Suchánek, Alan
 • Verešová, Anna
 • Fecko, Martin
 • Lukáč, Jozef
 • Heger, Eduard
 • Budaj, Ján
 • Grendel, Gábor
 • Krajčí, Marek
 • Krajniak, Milan
 • Marosz, Ján
 • Kollár, Boris
 • Goga, Ľudovít
 • Sopko, Miroslav
 • Pčolinská, Adriana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0663 Soňa Gaborčáková2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Soňa Gaborčáková2 II (72 KB)