Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Gál, Gábor
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 7
Dátum podania 11. 10. 2017 15:31

Ďalší predkladatelia
 • Antal, Peter
 • Bernaťák, Tibor
 • Jakab, Elemér

Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Bernaťák, Tibor
 • Gál, Gábor
 • Jakab, Elemér
 • Smolíková, Eva
 • Vörös, Péter
 • Paška, Jaroslav
 • Kmec, Stanislav
 • Fecko, Martin
 • Antošová, Eva
 • Kvorka, Ján
 • Muňko, Dušan
 • Adamčík, Eduard
 • Baláž, Radovan
 • Kresák, Peter
 • Sárközy, Irén

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0658 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0658 Gábor Gál II (103 KB)