Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kiššová, Jana
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 7
Dátum podania 23. 03. 2017 19:08

Ďalší predkladatelia
  • Gröhling, Branislav
  • Jurzyca, Eugen
  • Laurenčík, Milan

Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    7 0367 Jana Kiššová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Jana Kiššová2 II (74 KB)