Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Jurinová, Erika
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 7
Dátum podania 21. 03. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Gaborčáková, Soňa
 • Shahzad, Silvia
 • Verešová, Anna

Podpísaní poslanci
 • Shahzad, Silvia
 • Suchánek, Alan
 • Sopko, Miroslav
 • Verešová, Anna
 • Vašečka, Richard
 • Viskupič, Jozef
 • Petrík, Simona
 • Žarnay, Oto
 • Gaborčáková, Soňa
 • Jurinová, Erika
 • Mihál, Jozef
 • Matovič, Igor
 • Kollár, Boris
 • Fecko, Martin
 • Heger, Eduard
 • Dubačová, Viera
 • Budaj, Ján

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0346 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0346 Erika Jurinová II (104 KB)