Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 7
Dátum podania 21. 03. 2017


Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Baláž, Vladimír
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kresák, Peter
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Laššáková, Jana
 • Mihál, Jozef
 • Pfundtner, Edita
 • Sárközy, Irén
 • Petrík, Simona
 • Tittel, Dušan
 • Smolíková, Eva
 • Panáček, Milan
 • Zimenová, Zuzana
 • Baška, Jaroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0346 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0346 Alena Bašistová II (67 KB)