Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Shahzad, Silvia
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 7
Dátum podania 21. 03. 2017 18:18

Ďalší predkladatelia
 • Gaborčáková, Soňa
 • Jurinová, Erika
 • Verešová, Anna

Podpísaní poslanci
 • Verešová, Anna
 • Sopko, Miroslav
 • Shahzad, Silvia
 • Suchánek, Alan
 • Žarnay, Oto
 • Gaborčáková, Soňa
 • Jurinová, Erika
 • Budaj, Ján
 • Grendel, Gábor
 • Heger, Eduard
 • Matovič, Igor
 • Mihál, Jozef
 • Fecko, Martin
 • Dubačová, Viera
 • Petrík, Simona
 • Viskupič, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0362 Silvia Shahzad II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0362 Silvia Shahzad II (72 KB)