Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 14
Volebné obdobie 7
Dátum podania 21. 03. 2017 18:23

Ďalší predkladatelia
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Vaľová, Jana

Podpísaní poslanci
 • Baláž, Radovan
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Kvorka, Ján
 • Paška, Jaroslav
 • Vaľová, Jana
 • Smolíková, Eva
 • Ridoško, Jaroslav
 • Pamula, Peter
 • Tomáš, Erik
 • Tittel, Dušan
 • Bernaťák, Tibor
 • Farkašovský, Karol
 • Kmec, Stanislav
 • Jančula, Tibor

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0362 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0362 Alena Bašistová II (91 KB)