Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd postupom policajných orgánov Návrh na jej prerokovanie na najbližšej schôdzi národnej rady

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 08. 12. 2016

Ďalší predkladatelia
  • Dubačová, Viera
  • Zimenová, Zuzana

Podpísaní poslanci    Dokumenty

    7 0293 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0293 Ondrej Dostál II (38 KB)