Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Shahzad, Silvia
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 29. 11. 2016 09:20


Podpísaní poslanci
 • Budaj, Ján
 • Dubačová, Viera
 • Gaborčáková, Soňa
 • Jurinová, Erika
 • Laurenčík, Milan
 • Marosz, Ján
 • Mihál, Jozef
 • Petrík, Simona
 • Remišová, Veronika
 • Shahzad, Silvia
 • Štarchoň, Peter
 • Verešová, Anna
 • Vašečka, Richard
 • Zimenová, Zuzana
 • Žarnay, OtoDokumenty

7 0243 Silvia Shahzad II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0243 Silvia Shahzad II (96 KB)