Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Ďuriš Nicholsonová, Lucia
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 28. 11. 2016 19:04

Ďalší predkladatelia
 • Mihál, Jozef
 • Shahzad, Silvia

Podpísaní poslanci
 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia
 • Mihál, Jozef
 • Osuský, Peter
 • Shahzad, Silvia
 • Sloboda, Vladimír
 • Zemanová, Anna
 • Remišová, Veronika
 • Petrík, Simona
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Ivan, Miroslav
 • Laurenčík, Milan
 • Jurzyca, Eugen
 • Grendel, Gábor
 • Dostál, Ondrej
 • Lukáč, Jozef
 • Suchánek, Alan
 • Budaj, Ján
 • Gaborčáková, SoňaDokumenty

7 0243 Lucia Ďuriš Nicholsonová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0243 Lucia Ďuriš Nicholsonová II (125 KB)