Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Jurinová, Erika
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 28. 11. 2016 16:03

Ďalší predkladatelia
 • Gaborčáková, Soňa
 • Shahzad, Silvia
 • Verešová, Anna

Podpísaní poslanci
 • Budaj, Ján
 • Gaborčáková, Soňa
 • Goga, Ľudovít
 • Heger, Eduard
 • Jurinová, Erika
 • Krajniak, Milan
 • Krajčí, Marek
 • Matovič, Igor
 • Mihál, Jozef
 • Pčolinský, Peter
 • Petrík, Simona
 • Remišová, Veronika
 • Shahzad, Silvia
 • Sloboda, Vladimír
 • Verešová, Anna
 • Zimenová, Zuzana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0242 Erika Jurinová 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0242 Erika Jurinová 2 II (85 KB)