Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Jurinová, Erika
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 25. 11. 2016

Ďalší predkladatelia
 • Gaborčáková, Soňa
 • Shahzad, Silvia
 • Verešová, Anna

Podpísaní poslanci
 • Budaj, Ján
 • Gaborčáková, Soňa
 • Grendel, Gábor
 • Heger, Eduard
 • Jurinová, Erika
 • Pčolinská, Adriana
 • Remišová, Veronika
 • Shahzad, Silvia
 • Suchánek, Alan
 • Štarchoň, Peter
 • Marosz, Ján
 • Lukáč, Jozef
 • Mihál, Jozef
 • Petrík, Simona
 • Viskupič, Jozef
 • Sloboda, VladimírDokumenty

7 0243 Erika Jurinová 1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0243 Erika Jurinová 1 II (83 KB)