Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Gaborčáková, Soňa
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 25. 11. 2016

Ďalší predkladatelia
 • Shahzad, Silvia
 • Verešová, Anna
 • Jurinová, Erika

Podpísaní poslanci
 • Beblavý, Miroslav
 • Budaj, Ján
 • Gaborčáková, Soňa
 • Grendel, Gábor
 • Heger, Eduard
 • Jurinová, Erika
 • Krajniak, Milan
 • Matovič, Igor
 • Pčolinská, Adriana
 • Shahzad, Silvia
 • Simon, Zsolt
 • Sopko, Miroslav
 • Suchánek, Alan
 • Štarchoň, Peter
 • Vašečka, Richard
 • Verešová, Anna
 • Remišová, VeronikaDokumenty

7 0242 Soňa Gaborčáková (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0242 Soňa Gaborčáková (81 KB)