Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Burian, Jozef
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 23. 11. 2016

Ďalší predkladatelia
 • Zvarová Bašistová, Alena

Podpísaní poslanci
 • Vaľová, Jana
 • Vážny, Ľubomír
 • Podmanický, Ján
 • Panáček, Milan
 • Štarchoň, Peter
 • Petrík, Simona
 • Želiezka, Ľubomír
 • Zimenová, Zuzana
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Burian, Jozef
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Kamenický, Ladislav
 • Náhlik, Peter
 • Krištúfková, Petra
 • Goga, Pavol
 • Jarjabek, Dušan
 • Čaplovič, DušanDokumenty

7 0242 Jozef Burian II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0242 Jozef Burian II (84 KB)