Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Danko, Andrej
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 23. 11. 2016 17:15

Ďalší predkladatelia
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Gál, Gábor
 • Jančula, Tibor

Podpísaní poslanci
 • Danko, Andrej
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Tittel, Dušan
 • Jančula, Tibor
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Nemky, Martin
 • Adamčík, Eduard
 • Kvorka, Ján
 • Laššáková, Jana
 • Kamenický, Ladislav
 • Sárközy, Irén
 • Smolíková, Eva
 • Ďurovčík, Emil
 • Goga, Pavol
 • Janckulík, Igor
 • Gál, Gábor

Hlasovanie o návrhu Hlasovanie č. 32: návrh prešiel


Dokumenty

7 0258 Andrej Danko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0258 Andrej Danko II (84 KB)