Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Pfundtner, Edita
Číslo schôdze 11
Volebné obdobie 7
Dátum podania 22. 11. 2016 16:18

Ďalší predkladatelia
 • Sárközy, Irén

Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Antošová, Eva
 • Adamčík, Eduard
 • Bugár, Béla
 • Bastrnák, Tibor
 • Cséfalvayová, Katarína
 • Gál, Gábor
 • Glváč, Martin
 • Pfundtner, Edita
 • Sárközy, Irén
 • Šebej, František
 • Vörös, Péter
 • Tittel, Dušan
 • Muňko, Dušan
 • Jančula, Tibor
 • Jakab, Elemér
 • Kamenický, Ladislav
 • Náhlik, Peter

Hlasovanie o návrhu Hlasovanie č. 49: návrh prešiel


Dokumenty

7 0255 Edita Pfundtner II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0255 Edita Pfundtner II (130 KB)