Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Jurinová, Erika
Číslo schôdze 58
Volebné obdobie 6
Dátum podania 04. 12. 2015 13:59

Ďalší predkladatelia
 • Hraško, Igor
 • Mezenská, Helena
 • Šípošová, Janka

Podpísaní poslanci
 • Brocka, Július
 • Bobík, Jozef
 • Jurinová, Erika
 • Mezenská, Helena
 • Šípošová, Janka
 • Hraško, Igor
 • Hlina, Alojz
 • Huba, Mikuláš
 • Fecko, Martin
 • Mičovský, Ján
 • Lipšic, Daniel
 • Muránsky, Peter
 • Galko, Ľubomír
 • Gál, Gábor
 • Přidal, Alojz
 • Vašečka, Richard
 • Zajac, Pavol
 • Matovič, Igor
 • Fronc, Martin

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1860 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1860 Erika Jurinová II (96 KB)