Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Madej, Róbert
Číslo schôdze 58
Volebné obdobie 6
Dátum podania 03. 12. 2015

Ďalší predkladatelia
 • Vitteková, Anna

Podpísaní poslanci
 • Vitteková, Anna
 • Puci, Róbert
 • Petrák, Ľubomír
 • Kučerová, Viera
 • Laššáková, Jana
 • Madej, Róbert
 • Mamojka, Mojmír
 • Jarjabek, Dušan
 • Kamenický, Ladislav
 • Martvoň, Anton
 • Náhlik, Peter
 • Hambálek, Augustín
 • Gašparovič, Štefan
 • Blaha, Ľuboš
 • Blanár, Juraj
 • Číž, Miroslav
 • Čepák, Rastislav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1684 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1684 Róbert Madej II (308 KB)