Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Hambálek, Augustín
Číslo schôdze 58
Volebné obdobie 6
Dátum podania 18. 11. 2015


Podpísaní poslanci
 • Hambálek, Augustín
 • Kovačócy, Marián
 • Zmajkovičová, Renáta
 • Jasaň, Viliam
 • Mazúrová, Viera
 • Nachtmannová, Oľga
 • Mojš, Milan
 • Lebocký, Tibor
 • Gašparovič, Štefan
 • Čaplovič, Dušan
 • Martinák, Ľuboš
 • Pavlovičová, Svetlana
 • Petro, František
 • Hufková, Eva
 • Hreha, Štefan
 • Holeva, Viliam
 • Babič, Ján
 • Baška, Jaroslav
 • Demian, Jaroslav
 • Kučerová, Viera
 • Náhlik, Peter
 • Čepák, Rastislav
 • Gaži, Peter
 • Matejička, Vladimír
 • Šuca, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1732 Augustín Hambálek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1732 Augustín Hambálek II (76 KB)