Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Jurinová, Erika
Číslo schôdze 58
Volebné obdobie 6
Dátum podania 12. 11. 2015 18:14

Ďalší predkladatelia
 • Hraško, Igor
 • Kadúc, Miroslav

Podpísaní poslanci
 • Fecko, Martin
 • Hraško, Igor
 • Jurinová, Erika
 • Kuffa, Štefan
 • Šípošová, Janka
 • Poliačik, Martin
 • Mikloško, Jozef
 • Kiššová, Jana
 • Hlina, Alojz
 • Matovič, Igor
 • Mičovský, Ján
 • Vašečka, Richard
 • Zajac, Pavol
 • Abrhan, Pavol
 • Fronc, Martin
 • Hudacký, Ján
 • Kadúc, Miroslav
 • Mezenská, Helena

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1727 Erika Jurinová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1727 Erika Jurinová II (136 KB)