Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Madej, Róbert
Číslo schôdze 54
Volebné obdobie 6
Dátum podania 23. 09. 2015 11:17


Podpísaní poslanci
 • Madej, Róbert
 • Laššáková, Jana
 • Číž, Miroslav
 • Kéry, Marián
 • Hreha, Štefan
 • Bagačka, Michal
 • Blanár, Juraj
 • Jarjabek, Dušan
 • Martvoň, Anton
 • Baška, Jaroslav
 • Petrák, Ľubomír
 • Rošková, Ľubica
 • Senko, Ján
 • Susko, Boris
 • Grečková, Lea
 • Kondrót, Maroš
 • Kolesík, Andrej
 • Košútová, Magda

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1578 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1578 Róbert Madej II (99 KB)