Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (Navrhovateľ vzal listom z 22. septembra 2015 svoj návrh zákona späť.)

Predkladateľ Hraško, Igor
Číslo schôdze 54
Volebné obdobie 6
Dátum podania 22. 09. 2015


Podpísaní poslanci
 • Bobík, Jozef
 • Fronc, Martin
 • Hlina, Alojz
 • Hraško, Igor
 • Hrušovský, Pavol
 • Hudacký, Ján
 • Huba, Mikuláš
 • Jurzyca, Eugen
 • Mezenská, Helena
 • Mičovský, Ján
 • Fecko, Martin
 • Mikuš, Jozef
 • Mikloško, Jozef
 • Zajac, Pavol
 • Figeľ, Ján
 • Gibalová, Monika
 • Jurinová, Erika
 • Švejna, Ivan
 • Viskupič, Jozef

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1573 Igor Hraško II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1573 Igor Hraško II (663 KB)