Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Šedivcová, Viera
Číslo schôdze 53
Volebné obdobie 6
Dátum podania 25. 06. 2015 11:27

Ďalší predkladatelia
 • Pavlovičová, Svetlana
 • Vitteková, Anna

Podpísaní poslanci
 • Vitteková, Anna
 • Petrák, Ľubomír
 • Senko, Ján
 • Muňko, Dušan
 • Laššáková, Jana
 • Jasaň, Viliam
 • Pavlovičová, Svetlana
 • Kéry, Marián
 • Goga, Pavol
 • Madej, Róbert
 • Náhlik, Peter
 • Duchoň, Daniel
 • Daniš, Zoltán
 • Halúz, Milan
 • Martvoň, Anton
 • Panáček, Milan
 • Šedivcová, Viera

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1471 Viera Šedivcová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1471 Viera Šedivcová II (88 KB)